Jessica Veldhuizen edelsmederij Privacy Verklaring


Hier vindt u de privacy verklaring van Jessica Veldhuizen edelsmederij
Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke
gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door:
Jessica Veldhuizen edelsmederij

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.
Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden.
Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. Jessica Veldhuizen edelsmederij

2. Doel gegevens

3. Ontvangers

4. Opslag periode

5. Beveiliging

6. Uw rechten

6. Plichten

1. Jessica Veldhuizen edelsmederij

U leest op dit moment de privacy verklaring van Jessica Veldhuizen edelsmederij.
Jessica Veldhuizen is een edelsmederij waar u terecht kunt voor in opdracht gemaakte sieraden, trouwringen, gedenksieraden.
Daarnaast bieden we in het atelier en de webshops www.sieraaddesign.nl en www.sieraad-design.nl, een collectie sieraden. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Jessica Veldhuizen edelsmederij verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt betreffende het gebruik van uw gegevens door Jessica Veldhuizen edelsmederij, neem dan gerust contact op.

E-mail: Jessica@sieraad-design.nl Tel: 0525-633820
BTW nr. NL0008187710 Kamer van koophandel 08077702


2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Jessica Veldhuizen edelsmederij. Deze worden hieronder toegelicht.
A. Contact gegevens
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Jessica Veldhuizen edelsmederij, telefonisch of via de websites. Er wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres en omschrijving.
In het atelier en via de webshop zullen deze gegevens, inclusief adres en telefoonnummer, gebruikt worden om contact te hebben over de voortgang van opdracht of bestelling.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om met u in contact te komen over lopende reparaties, bestellingen en opdrachten.
B. Statistieken websites
De websites van Jessica Veldhuizen edelsmederij verzamelen uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met WassUp en Webilizer. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.


3. Ontvangers

De gegevens die Jessica Veldhuizen edelsmederij via de websites ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.: PSI Webhosting
De websites en back-ups van de websites worden gehost bij PSI Webhosting. Gegevens die jij achterlaat op de websites van Jessica Veldhuizen edelsmederij zijn op de servers van PSI Webhosting opgeslagen.
De e-mail van Jessica Veldhuizen edelsmederij wordt gehost bij PSI Webhosting. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van PSI Webhosting.


4. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Jessica Veldhuizen edelsmederij, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
A. Klanten administratie
Onze klantenadministratie slaat uw contact gegevens op. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd.
B. Contact gegevens
Op het moment dat u contact opneemt met Jessica Veldhuizen edelsmederij via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals uw naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard .
C. Statistieken websites
De gegevens die WassUp en Webilizer op de websites verzameld zijn anonieme, dus niet verbonden aan uw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen WassUp en Webilizer.


5. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.
Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De website software wordt regelmatig vervangen door de nieuwste versie om eventuele beveiligingsrisico’s te vermijden.
De persoonsgegevens die door Jessica Veldhuizen edelsmederij of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en worden beveiligd door een firewall en up to date virus beveiliging. Het aantal, dat toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.


6. Uw rechten

A. Recht op inzage
U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij Jessica Veldhuizen edelsmederij vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Jessica Veldhuizen edelsmederij. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
B. Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Jessica Veldhuizen edelsmederij.
C. Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Jessica Veldhuizen edelsmederij vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
D. Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt
dat Jessica Veldhuizen edelsmederij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
Dit kan via deze link.


7. Plichten

De gegevens die gevraagd zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze gegevens niet worden aangeleverd, kan Jessica Veldhuizen edelsmederij de betreffende dienst niet aanbieden.
Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
Jessica Veldhuizen edelsmederij behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Jessica Veldhuizen edelsmederij dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Jessica Veldhuizen edelsmederij te beschermen.
Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Hebt u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

E=mail: Jessica@sieraad-design.nl Tel: 0525-633820
BTW nr. nl0008187710 Kamer van koophandel 08077702